Υπηρεσίες προς Ιδιώτες / Επαγγελματίες


Σύνταξη & υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Παροχή Φοροτεχνικών και Λογιστικών συμβουλών

Υπολολή αιτήσεων για επιδοτούμενα προγράμματα για νέες θέσεις εργασίας

Ένταξη ανέργων σε προγράμματα (ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ κτλ..) για ίδρυση επιχείρησεων


Υπηρεσίες προς Νομικά Πρόσωπα / Επιχειρήσεις


Παροχή συμβουλών σε φοροτεχνικά θέματα.

Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων (Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ατομικές Επιχειρήσεις).

Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Πελατών – Προμηθευτών)

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α

Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ.(Προσωρινών και Οριστικών)

Σύνταξη & Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ι.Κ.Α. Α.Π.Δ..

Παροχή υπηρεσιών σε Εργατικά & Ασφαλιστικά θέματα (Μισθοδοσία Προσωπικού).

Ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας και νέων ελευθέρων επαγγελματιών μέσω Ο.Α.Ε.Δ.

Φόρου αμοιβών τρίτων και Ελευθέρων Επαγγελματιών

Υποστήριξη εξ αποστάσεως στα εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων.


Ασφάλειες


Το γραφείο μας από το 2017 στα πλαίσια της αναπτυξης του, ασχολείται με την ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Σε συνεργασία με πάνω από 10 ασφαλιστικές εταιρείες, ο πελάτης μπορεί να βρεί με τη βοηθειά μας τις καλύτερες λύσεις για να καλύψει τις ανάγκες του με πάρα πολλές καλύψεις στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς.


Αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι καλύτερο ή θέλετε να σας βοηθήσουμε σχετικά με την ασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων περάστε από το γραφείο μας.

Προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες:

Ασφάλειες Αυτοκινήτου

Ασφάλειες Ζωής

Ασφάλειες Κατοικίας

Ασφάλειες Επιχείρησης

Ασφάλειες Σκαφών

Ασφάλειες Νομικής Προστασίας

Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης

Ασφάλειες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Θέλετε να μάθετε Περισσότερα?

Επικοινωνήστε μαζί με ένα σύμβουλο μας


Καλέστε μας Τώρα!